Skip directly to content

Fortbildningsteman

Vi arrangerar fortbildningar utgående från en modell tillämpad i fem Innovativa skolor. Fortbildningarna - Den Innovativa skolan leder skolutvecklingen i en mer helhetsplanerad riktning. I fortbildningarna inom Lärandet och lärmiljön, Undervisningen, Ledarskapet, och Samarbetsnätverken granskas alla delområden djupare.

Alla fortbildningar kan skräddarsys så de passar beställarens önskemål. Exempelvis inom temat Lärande och lärmiljön kan vi ordna en ”Är du intresserad av kodning och robotik?” som enskild fortbildning eller bygga upp en större helhet kring temat.

Alla fortbildningar, konsultationer och evenemang anordnas som ett samarbete mellan Innokas fortbildarna, våra samarbetspartners och andra experter. Fortbildningarna är praktiska och vardagsnära samt stöder undervisningen för att uppnå färdigheterna som behövs på 2000-talet. Fortbildningarna stöder även de kommande läroplansgrunderna från 2016.

Ta kontakt, så planerar vi tillsammans en enskild skolning eller ett större fortbildningspaket.