Skip directly to content

Fortbildning

 

Vad är ”mikätin” och ”pörriäinen”? Vem är roboten Ruttunen? 

Innokas nätverkets fortbildningar grundar sig på modellen för den Innovativa skolan som har utvecklats i samråd skolorna i Finland och Institutionen för lärarutbildning inom Helsingfors Universitet. Den Innovativa skolan betonar lärarnas och elevernas roller som innovatörer samt en mångsidig användning av teknologin för att uppnå färdigheterna i lärandet och undervisningen på 2000-talet (21st Century Skills).

Vi arrangerar fortbildningar, workshops, evenemang samt konsultationer. Som fortbildare och arrangörer fungerar Innokas fortbildarna och nätverkets samarbetspartners. Innokas fortbildarna är lärare som undervisar på runt om i Finland och aktivt är med i nätverket. Fortbildningarna och evenemangen kan fritt utformas enligt beställarens önskan.