Skip directly to content

Innokas 2014

Skolornas teknologiträff och RoboCup Junior FM -tävlingarna

Fakulteten för utbildning med specialisering påteknologiundervisning vid Uleåborgs universitet och Innokas projektet ordnar i samarbete med Innokas nätverket och andra samarbetspartners skolornas teknologiträff och RoboCup Junior FM -tävlingarna 14-16.5.2014 i Uleåborgs Universitet.

380 elever i 140 lag deltar tävlar i årets RoboCup Junior tävlingar som har FM status. Tävlingsgrenarna är fotboll, resque, sumo, dans/teater samt freestyle. Förutom tävlingarna kan du ta del av olika utställningar och arbetsstationer. Tillställningen är öppen för allmänheten, välkommen!

Plats: Uleåborgs universitet, huvudaulan. Noggrannare beskrivning över området på plats.

Program

Torsdag 15.5

kl. 8:30-9:00 Tävlingarna öppnas
kl. 9:00-16:00 Tävlingarna pågår och utställningarna är öppna

Fredag 16.5

kl. 8:30-16:00 Tävlingarna pågår och utställningarna är öppna
kl.16.00  Avslutning och prisutdelning

Tävlingsgrenar i RoboCup Junior 2014

Nyhet för i år Freestyle! Bekanta dig med tävlingsgrenarna