Skip directly to content

Om Innokas

Bli inspirerad och innovativ!

Innokas, ett nätverk som handleder och inspirerar elever, lärare, skolpersonal och samarbetspartners i kreativitet och innovation genom mångsidigt utnyttjande av teknologi. Vi uppmuntrar barn och vuxna att tillsammans komma med idéer och skapa nya sätt att utnyttja teknologi i skolans vardag.

Skulle du vilja vara en uppfinnare? Skulle Robot Ruttunen kunna komma även till er skola? Genom att delta i aktiviteter och utbildningar i Innokas och själv undersöka och experimentera kan du bekanta dig med möjligheter att mångsidigt utnyttja kreativitet, innovation och teknologi i skolans vardag.

Innovativ skola

Utgångspunkten i vår verksamhet är mallen för en innovativ skola som går ut på att utveckla skolans verksamhet genom mångsidigt utnyttjande av teknologi. Enligt mallen betraktar man skolan och dess omgivning som en helhet, ett nätverk av olika lärmiljöer

Centralt för utvecklingen av en innovativ skola är 2010-talets elever, som kan ta till sig den kompetens som behövs i både arbetslivet och i fritiden (21st century skills). En viktig och väsentlig del i detta utvecklingsarbete består av stöd till lärare, delegering och uppbyggande av samarbetsnätverk. 

Verksamhet

Innokas nätverket anordnar fortbildningar, konsultationer och olika evenemang runt om i Finland. Nätverket jobbar aktivt och forskar kring temat ”Den innovativa skolan”.  Innokas nätverket koordineras från Helsingfors universitet Institutionen för lärarutbildning, Esbo stad samt i samråd med regionkoordinatorerna. Regionvisa koordinatorer fungerar i Esbo, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Kontiolax, Kuopio, Lappeenranta, Uleåborg, Larsmo och Rovaniemi. Läs mera om Innokas nätverkets verksamhet på Innokas bloggen.

Nätverket är öppet för alla. Du kan anmäla dig till nätverket här.