Skip directly to content

Tutkimus

Tutkimusta yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja yhteistyöverkostojen kanssa

Innokas-verkosto tekee tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Tutkijoina toimivat opettajat ja tavoitteena on linkittää koulun kehittäminen ja tutkimustoiminta läheisesti toisiinsa.

Tutkimusmenetelmänä käytetään design-tutkimusta, jossa tutkijat yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja koulun yhteistyökumppaneiden kanssa tekevät työtä koulun toimintaan liittyvien haasteiden tunnistamiseksi ja innovatiivisten ratkaisujen luomiseksi näihin haasteisiin.

Innokas-verkosto toimii yhteistyössä Stanfordin yliopiston FabLearn –verkoston ja Suomen Akatemian rahoittaman Co4Lab –tutkimushankkeen kanssa.