Skip directly to content

Koulutus

Mikä on mikätin ja pörriäinen, entä Robotti Ruttunen?

Osallistumalla Innokkaan koulutuksiin ja tapahtumiin kuulet lisää. Koulutuksissa ja tapahtumissa tutustutaan toiminnallisesti luoviin tapoihin hyödyntää teknologiaa oppimisen, opettajuuden, johtajuuden ja koulun toiminnan tukena.

Innokas-verkoston koulutukset perustuvat Innovatiivisen koulun malliin, joka on kehitetty yhteistyössä suomalaisten koulujen ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Innovatiivisen koulun malli painottaa opettajien ja oppilaiden roolia innovaattoreina, jotka käyttävät monipuolisesti teknologiaa 2000-luvun taitojen oppimisessa ja opettamisessa (21st century skills).

Järjestämme koulutuksia, työpajoja ja tapahtumia sekä konsultaatioita. Kouluttajina ja tapahtumien vetäjinä toimivat Innokas-kouluttajat ja verkoston yhteistyökumppanit. Innokas-kouluttajat ovat verkoston toiminnassa mukanaolevia opettajia tai asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Koulutuksista ja tapahtumista voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaisia kokonaisuuksia.