Skip directly to content

Innokas-hankeblogi

Tilaa syöte syöte Innokas-hankeblogi Innokas-hankeblogi
Innostutaan ja innovoidaan yhdessä!
Syötteen kokonainen osoite. 20 tuntia 56 min sitten

Kuulumisia Kylmäojan teknologiakerhosta!

Ti, 05/24/2016 - 15:14

Olemme tänä vuonna tehneet teknologiakerhossa paljon, ja
tässä muutamia esimerkkejä työskentelystämme.
Vuoden aloitimme rakentelemalla EV3- ja NXT-robotteja.
Vuotta jatkoimme aloittamalla ensin scrathillä, ja siitä osa kerholaisista siirtyi racketiin, ja jotkut siirtyivät HTML-koodauskieleen. Racketissa aloitimme tekemisen helpoilla kuvioilla ja laskutoimituksilla.

Sen jälkeen alettiin tekemään kisarobotteja RCJ 2016-tapahtumaan. Sillä välin oppilaat, jotka eivät olleet lähdössä tapahtumaan, tekivät NXT-roboteista arkielämän laitteita.
Tapahtumaan lähti kerhomme puolesta kahdeksan oppilasta, opettaja ja yhden oppilaan huoltaja. Kisoista koulullemme tuli yhdelle joukkueelle hopeaa kisojen uudesta sarjasta X-sumosta. Reissu oli kaikin puolin onnistunut ja hyvin suuniteltu.

Terveisin,

Aapo Välimäki ja Kalle Kaakkunen

Kylmäojan koulu, Kontiolahti


C-pohjainen ohjelmointikurssi

Ke, 05/11/2016 - 13:05

Hei kaikille,

Terveisiä lukijoille Turusta ja RobotC-kurssilta. Tällä kertaa on opeteltu C-pohjaisen ohjelmointikielen alkeita ja rakenteita. Toimii ainakin VEX robotilla ja LEGO robotti on testaamatta edelleen.

Kuvassa pieni ”kilpailutehtävä” kurssilaisille. Lähtö- ja maalimerki. Tee kiihtyvä-hidastuva liikkeelle lähtö, käänny kaksi kertaa ympäri ja pysähdy kolmannen suoran päässä. Tavoitteena kuljettaa kahvimukipylväs kaatumatta mukana. siis todella pehmeä liikkeellelähtö ja pysähdys. Lopuksi kisaamaan.

Tältä näyttää C-kielinen koodi, jolla tehtävän saa suoritettua. Käännytään gyroskoopin avulla.

Video laitetaan kunhan ……


Innostu robotiikasta – teemapäivä 21.4.2016

Ti, 05/03/2016 - 16:22

Innokas-verkosto ja Savonia-ammattikorkeakoulu EU-rahoitteisessa TeknoStePS2018 hankkeessa järjestivät yhteistyössä Innostu robotiikasta – teemapäivän Opistotien kampuksella 21.4. kello 8.30-14.00 välisenä aikana.

Teemapäivän aikana peruskouluikäiset (4.-9. luokkalaiset) pääsivät tutustumaan robotiikkaan, ohjelmointiin, hitsaukseen ja 3D-tulostukseen. Päivä rakentui toimintapajoista, joiden sisältö vaihteli teeman mukaisesti.

Tapahtumassa oppilaat pääsivät osallistumaan seuraaviin 40 minuutin kestoisiin pajoihin (max. 3 pajaa per ryhmä):

Innokkaan järjestämät:

Legorobotit tutuiksi

Raapaisu pelien tekemiseen: ohjelmointia graafisella Scratch-ohjelmalla

Kooditaistelu

sekä Savonia AMK:n järjestämät:

Ponsse metsäkonesimulaattori ja NAO- robotti

Hitsausrobotti: kuinka robotti laitetaan hitsaamaan

3D-tulostus

 Itse vedin Legorobotit tutuiksi-pajaa. Pajassa käytiin lyhyesti läpi Lego Mindstorms EV3- robotti, sen toiminnat ja mahdollisuudet. Pohjana toimi Education-sarjan perusrobotti. Sen jälkeen ohjelmoimme laitteet liikkeelle ja lopuksi ohjelmoimme ohjatusti sumo-robottiohjelman, jonka jälkeen pajoihin osallistuneet oppilaat pääsivät ottelemaan sumo-otteluita vastakkain.

 

Päivä oli kokonaisuudessaan erittäin mukava ja toivottavasti yhteistyö jatkuu Savonian kanssa myös jatkossa.

-Juho Laitinen

Osakoordinaattori

Kuopio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ohjelmoinnin tutor-oppilastoiminta – Lappeenrannan malli

To, 04/28/2016 - 14:45

Lappeenrannan Sammonlahden palvelualueen alakouluissa on lukuvuoden 2016-2017 aikana kokeiltu ohjelmoinnin tutor-oppilastoimintaa. Idea kokeiluun tuli Innokas-verkoston koordinaattorilta Minna Kukkoselta. Hän oli kokeillut tutor-oppilastoimintaa Espoossa ja saanut siitä hyviä kokemuksia. Innokas-verkoston aluekoordinaattori, Saimaan mediakeskuksen kouluttaja, Petja Pyykkönen toimi Sammonlahden alueen koulujen oppilaiden ohjaajana.

Ohjelmoinnin tutor-oppilastoiminnassa yhtä luokkaa koulusta koulutetaan paljon ohjelmoinnista. Tutor- oppilaiden tehtävänä on käydä opettamassa muita koulun oppilaita ohjelmoinnissa ja avustaa opettajia ohjelmointitunneilla. Oppilaita nimitetään ohjelmoinnin tutor-oppilaiksi. Nimitys ei nosta oppilaita muita ylemmäksi vaan kyse on vertaisoppimisesta.

Tutor-luokan opettajalla ei tarvitse olla etukäteistaitoja ohjelmoinnista. Tärkeämpää on, että hänellä olisi sosiaalisia taitoja, jotta hän voi jakaa luokan osaamista muille luokille koululla. Tutor-luokan opettaja oppii ohjelmoinnin asiat samalla kuin oppilaat. Koska etenemistahti on sovitettu viidesluokkalaisille, jokainen opettaja pystyy omaksumaan samat asiat. Opettajan tehtäväksi jää tilojen ja laitteiden organisointi koululla ja työskentelyrauhan ylläpito.

Pajat ovat aina kestoltaan kolme peräkkäistä oppituntia. Pajoissa on mukana Saimaan mediakeskuksen kouluttaja. Pajojen väleissä on välitehtäviä, jotka syventävät pajoissa opittua tietoa ilman lisäopetusta. Välitehtävissä tärkein tekijä on aika, jota oppilaat tarvitsevat asioiden omaksumiseen ja omien ohjelmointikokeilujen tekemiseen. Graafista ohjelmointia oppii erittäin hyvin kokeilevalla oppimisella eli annetaan oppilaille työvälineet ja aikaa kokeiluun. Työmenetelmä on niin motivoiva, että ulkopuolista ohjeistusta ei välttämättä tarvita, vaan tilaa voi antaa oppilaiden luovuudelle.

Kokeilimme Lappeenrannassa tutor-oppilastoimintaa eri vuosiluokilla ja erilaisilla tuntirakenteilla. Kokemusten perusteella alakoulussa erityisen hyvin tutor-oppilaiksi sopivat 5.-luokkalaiset. Kaikki oppilaat kolmannesta kuudenteen vuosiluokkaan innostuivat ohjelmoinnista, mutta viidesluokkalaisilla on riittävät alkutaidot ja heidän avustaan koulu pääsee nauttimaan vielä seuraavanakin vuonna. Ideana nimenomaan oli, että tutorit ehtisivät opettamaan muut koulun oppilaat ohjelmoimaan, ennen lähtöään koulusta.

Kokeilimme erilaisia tuntimalleja ja parhaaksi osoittautui alla oleva tuntijako. Lähtökohtana oli, ettei tutoreilla ole ennakkotaitoja ohjelmoinnista, minkä takia tutustuminen ohjelmointiin aloitettiin vaihteittaisia toimintaohjeita antamalla Bee-bot-roboteille ja tekemällä yksinkertaisia graafisia ohjelmia ScratchJr-sovelluksella. Toimintaohjeiden antamista jatkettiin seuraavalla kerralla Robogem-pelin avulla ja graafisessa ohjelmoinnissa siirryttiin Code.org-sivuston Koodituntimateriaaleihin. Kooditunnissa aihetta palveli erityisen hyvin Tähtiensota-teemalla kulkeva tehtäväkokonaisuus, koska se opetti oppilaat ohjelmoimaan oman pelin.

Tässä vaiheessa ohjelmoinnin perusteet alkoivat olla hallussa kaikilla tutoreilla. Kolmannella kerralla siirryimme tekemään omaa peliä Scratchillä tai Pyonkeella, riippuen käytettävästä laitteesta. Scratch toimii Windows-, Mac- ja Chrome-koneilla ja Pyonee iPadeillä. Kolmannen kerran lopuksi oppilaat saivat ensikosketuksen jonkin robotin ohjelmointiin. Parhaiten toimivat sellaiset robotit, joita voi ohjelmoida Scratchillä käyttäen esimerkiksi iPadin Tickle- tai Tynker-sovelluksia. Meillä oli käytössä Sphero-robotteja.

Kun oppilaat olivat ensin tutustuneet ScratchJr-sovellukseen, sen jälkeen Koodituntiin ja Scratchiin, siirtyminen englanninkielisiin iPad-sovelluksiin oli helppoa. Suurin osa kaikkien näiden ohjelmien skripteistä on värikoodattu samalla tavalla, jolloin oppilaat osasivat heti käyttää myös englanninkielisiä ohjelmia.

Neljännellä kerralla oli vuorossa ohjelmointitempauksen pitäminen koulun muille oppilaille. Tempauksessa oli useita pajoja, joissa oppilaat harjoittelivat ohjelmoinnin opettamista ohjaajan ollessa tukena. Kävimme myös muutamassa koulussa tässä vaiheessa kouluttamassa opettajia ohjelmoinnista ja tutor-oppilaat olivat opettamassa heitä. Tämä oli oppilaista erityisen hauskaa. Samalla opettajille vahvistui käsitys siitä, että ohjelmoinnin oppiminen on koulussa yhdessä oppimista, josta ei tarvitse tietää kaikkea mahdollista ja silti sen voi ottaa tunneilla käsittelyyn.

Lappeenrannan Skinnarilan koulun ohjelmoinin tutor-oppilaat opettamassa ohjelmointia koulunsa opettajille.

Viimeisellä kerralla ohjelmoimmme lisää robotteja. Käytimme tähän ajan säästämiseksi Spheroja ja Edisoneja, mutta tässä vaiheessa olisi voinut ottaa hyvin mukaan myös Lego Mindstorms -robotit.

Lappeenrannassa ohjelmoinnin tutor-oppilastoiminnasta saatiin erittäin positiivisia kokemuksia. Toimintaa aiotaan jatkaa syksyllä 2016 muissa Lappeenrannan kouluissa. Mietinnässä on myös samantyyppisen tutor-toiminnan järjestäminen muista aiheista, esimerkiksi tablet-laitteista. Myös Lappeenrannassa vierailulla olleet Joensuun mediakeskuksen kouluttajat innostuivat tutor-oppilastoiminnasta ja aikovat toteuttaa sitä Joensuun seudulla.

Petja Pyykkönen
Innokas-verkoston Lappeenrannan aluekoordinaattori
Kouluttaja, Saimaan mediakeskus
Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi

www.saimaanmediakeskus.fi
https://www.facebook.com/saimaanmediakeskus/
YouTube: urly.fi/wR6
Twitter: @petja_pyykkonen

Ohjelmointipajat

Kohde: Alakoulun 5.-luokkalaiset (Myös 4.-luokkalaiset mahdollisia, jos on ennakkotaidot hallinnassa.

Oppilaiden ennakkotiedot ja -taidot: Ennen pajoja käyty läpi koordinaatisto, kulman asteen mittaaminen ja geometriassa neliön, ympyrän, kolmion, yms. määritelmät. Perustaidot englanninkielestä.

Pajat 5 x 3h

1. Bee-bot ja ScratchJr ja nopeimmille iPad-sovelluksia

Välityö: Tutorit käyvät opettamassa taidot 1.-2.-luokkalaisille tai esikoululaisille.

2. Robogem ja Code.org

Välityö: Oppilaat pelaavat Robogemin vaikeampaa Funktio-versiota ja etenevät Code.org-tehtävissä

3. Scratch/Pyonkee ja ensikosketus ohjelmoitavaan robottiin (Sphero tai Edison)

Välityö: Parannellaan Scratch-ohjelmaa

4. Ohjelmointitempaus koululla 3.-6.-luokkalaisille sisältäen 3-4 pajaa edellisten pajojen teemoista.

5. Robottien ohjelmointi (esim. Sphero tai Edison)

Tavoite: Saada robotti liikkumaan geometristen kuvioiden mukaisesti.

 


teknologiapainotteinen-luokka

To, 04/28/2016 - 09:04

Oulun Rajakylän koulu haki teknologiapainotteisella luokalla alkuvuodesta mukaan HundrEDiin, jossa etsittiin sataa Suomalaista koulua uudistavaa innovaatiota. Hakemuksia tuli yli 500 ja koulumme hakemus pääsi 75 parhaan joukkoon. Katso teknoluokkatoiminnan kuvaus HundrED:n sivuilla. Kouluinnovaatioista tehdään seminaarisarja, kirja ja dokumenttielokuva, joiden avulla innovaatioita pyritään levittämään kansallisesti ja kansainvälisestikin.

Blogistamme saat käsityksen teknoluokkien toiminnasta ja teoriataustasta. Tästä on hieno jatkaa teknologiapainotteisen luokan toimintaa


VEX jatkokurssi osa2

Ke, 04/27/2016 - 15:02

Hei lukijoille,

Jatketaan ohjelmointiin perehtymistä, laiterakentelua ja ongelmien ratkaisua sekä pohdiskelua. Välillä onnistumisen riemua ja välillä turhautumista kun ongelma ei heti ratkea.


VEX ja ROBOTC-kurssi Turussa

To, 04/21/2016 - 12:09

Hei kaikille,

Terveisiä VEX-robotti ja ROBOTC-kurssilta Turusta. Kurssin tavoitteena on tutustua ROBOTC ohjelmointiympäristöön ja VEX-robottiin. ROBOTC on graafinen ja tekstipohjainen ohjelmointiympäristö, jolla voi ohjelmoida, VEX, LEGO ja Arduino järjestelmiä.

VEX-robotti on uusi monipuolinen robotiikkarakentelu sarja, joka on tarkoittetu peruskoulu- ja luki-ikäisille.

Kuvassa testataan miten VEX saadaan kulkemaan viivaa pitkin.


Sähköpostilista Turun alueen opettajille

Ti, 04/19/2016 - 13:19

Nimilistojen keräämisen ja ylläpitämisen helpottamiseksi loimme Turun alueen opettajille mahdollisuuden ilmoittautua itse postituslistalle. Listalle saa lähettää pelkästään ohjelmointi ja robotiikka-aiheista postia.

Listalla on moderaattori, joka suodattaa asiaan kuulumattomat viestit pois.

Ilmoittaudu listalle alla olevalla linkillä. Muista tarkistaa oma sähköpostisi ja vielä kerran hyväksyä liittyminen sieltä. Näin olet listalla. Listalle ei voi liittää muita kuin itsensä.

http://lista.turku.fi/mailman/listinfo/robotti

Kiitos ja kuulumiisiin

Turun alueen koordinaattori


PICAXE kurssi osa 2

Ti, 04/19/2016 - 13:14

Maanantaina PICAXE kurssilaiset saivat valmiiksi oman pienen PICAXE piirilevyn, jolla pääsee esimerkiksi ohjelmoinnin-laiterakentelun alkuun alakouluissa.

Kurssilaiset kuuntelevat Juhan opetusta.

Kurssin päätteeksi heillä on taitoa tehdä oma piirilevy ja herättää se henkiin BASIC-kielisellä ohjelmakoodilla.


Suuri määrä Pohjois-Pohjanmaalaisia

Pe, 04/15/2016 - 13:44

Suuri määrä Pohjois-Pohjanmaalaisia opettajia kokoontui Innokas-verkoston järjestämään iltapäiväkoulutukseen Rajakylän koululle Ouluun 4.4. Olipa mukaan matkustanut muutama lappilainen ja kainuulainenkin kansankynttilä. Kaiken kaikkiaan osallistujia oli 58.

Iltapäivän aikana osallistujat saivat täsmäiskun Innokas-verkoston toiminnasta sekä robotiikasta ja ohjelmoinnista. Alkuluennon jälkeen kukin meni kahteen valitsemaansa pajaan: Lähtölaukaus koodaukseen, Rohkeasti robotiikkaan (Lego-robot), Edison-robotti, Scratch ja 3D-mallinnust& -tulostus.

Iltapäivä oli varsin tiivis ja asiapainoitteinen, mutta loistavasti kaikki jaksoivat paiskia hommia loppuun asti. Jaksamista varmasti auttoivat innokkaat teknoluokkien tutor-oppilaat, jotka olivat apuna pajoissa. Iso kiitos tutoroppilaille!

Palaute koulutuksesta oli erinomaista, joten eiköhän me vastaavia tempauksia järjestetä tulevaisuudessakin. Muistakaahan kaikki liittyä Innokas-verkostoon www.innokas.fi Kiitos osallistuneille ja mukavaa kesän odotusta!

Jussi, Matti, Tomi, Arto ja Jouni


PICAXE Mikrokontrolleri ja ohjelmointi

Ma, 04/11/2016 - 17:00

Hei Turun alueelta,

Kaksi kertaa maanantaisin kokoonnutaan opettajien kanssa tutustumaan mikrokontrollerin alkeisiin. PICAXE on mikrokontrolleri, joka soveltuu hyvin koko peruskoulun käyttöön. Kun homman osaa ja välineet on hallussa saa oppilaat parhaimmillaan ohjelmoimaan 15min. Toki mikrokontrollerin käytössä tarvitaan paljon muitakin taitoja, kuten elektroniikan ja sähköopin perusteetkin on hyvä ymmärtää. Mikrokontrolleriin kun yhdistää toimilaitteita saa aikaiseksi liikettä, valoa ja ääntä.

Juha on tehnyt oppilaille käyttöön sähköopin ja PICAXEn perusvihon, jonka kanssa saa perusteet käytyä hyvin lävitse.


Kuopion kevätkuulumisia

Pe, 04/01/2016 - 13:53

Kuopiossa on puuhailtu robotiikan ja ohjelmoinnin parissa kiihtyvään tahtiin. Syksyllä Kiinnostaako koodaus ja robotiikka- kiertue nostatti kiinnostusta aiheeseen ja nyt kevätpuolella koulutuksia on ollut useita ja kiinnostus on ollut suurta. Koulutuksia olen pitänyt Legorobotteihin liittyen, alkuopetuksen ohjelmointiin sekä myös ohjelmoinnin ABC-koulutusta. Koulutuksia on luvassa vielä kevään mittaan useampia, tervetuloa!

Koulutusten lisäksi robotiikkatouhuja on ollut suunnitteilla Savonia Amk:n kanssa yhteistyössä ja tämän yhteistyön tuloksena onkin tulossa Innostu robotiikasta- teemapäivä Savonia Amk:n tiloissa 21.4.2016. Ilmoittautumistahti oli valtaisa ja lähes kaikki pajat ovat tätä kirjoittaessa täynnä. Ohjelmassa on Innokkaan puolelta luvassa Legorobotiikkaa, Scratch- ohjelmointia sekä Pythonilla kooditaistelua. Savonia AMK- järjestää tutustumista 3D-tulostukseen, hitsausrobottiin sekä Nao-robottiin. Lisämausteena saamme tutustua myös Ponssen metsäkonesimulaattoriin.

Kirsikkana kakussa on toki tuleva Innokas 2016 Robotiikkaturnaus 19.-21.5.2016 Kaapelitehtaalla Helsingissä, johon Särkiniemessä valmistaudumme jo innolla.

Mukavia kevätpäiviä täältä Kuopiosta toivottelee osakoordinaattori Juho Laitinen!

 


Legoprogrammering på lärplatta

Ti, 03/22/2016 - 19:10

Åtta ivriga lärare hade samlats i Villa skolas fina miljörum för att fundera tillsammans kring frågor som Vad är programmering? samt Varför programmering i skolan? Efter en timmes inledning bekantade vi oss med  Bee-botten och hur denna kan användas i såväl förskolan som de högre klasserna.

Nu var det dags för Mindstormslegot på lärplatta. Vi gick noggrant igenom vilka komponenter lådan innehöll och vilka som var bäst att starta med. Vi hade färdigt byggda robotar för att spara tid till själva programmerandet. Enkla banor tejpades upp på golvet och vartefter självförtroende växte ökades svårighetsgraden på utmaningarna. Ett viktigt och bra hjälpmedel inför varje programmering är att göra så exakta anteckningar i punktform på papper som möjligt innan det riktiga programmet görs. Med dessa anteckningar som hjälp var det lätt att korrigera fel i det färdiga programmet.

Efter sex timmar programmering hade de närvarande fler intressanta frågetecken i skallen än när de äntrade klassen på morgonen. Jess mitt mål var uppnått! Frågor, betyder oftast ett intresse att lära mer om detta roliga lego.

Jag lämnade kvar tio testlådor i Villa skola för att lärarna genast skall kunna köra igång med programmeringsarbetet. Önskar dem många roliga och intressanta lektioner kring legolådorna.

Jens Lindholm

 


Turun alueelle omaa kilpailutoimintaa suunnittelemassa

Ma, 03/21/2016 - 11:38

Innokas kilpailutoiminta KICKOFF Turun alueelle

Kokoonnuimme AMK-tiloissa (kiitos Sakari ja Jussi) kuvan porukalla ja suunnittelimme yhteistä robotiikan kilpailutoimintaa Turun alueelle. Tavoitteena 2017 Huhti-Toukokuussa kilpailla ensimmäisen kerran ja kilpailulajiksi valittiin viivanseuraaja opettajien keskustelun jälkeen. Aloitetaan yhdellä lajilla ja lähdetään siitä ylöspäin.

 

Harri Bläuer


Innokas esittely TAOn meriseminaari

Ma, 03/21/2016 - 11:37

Innokas esitteli koulutustarjontaa ja kilpailutoimintaa TAOn meriseminaarissa.

TAO on Käsityön (tekninen työ) opettajien oma ainejärjestö. TAO-WWW-sivut

Harri Bläuer


Oululaiset opettajat legorobo-opissa

Pe, 02/19/2016 - 13:32

Tiistaina 16.2. järjestimme koulullamme opettajien legorobottikoulutuksen, jossa yhtenä päätarkoituksena oli valmistautua tämän vuoden Innokas-tapahtumaan eli koululaisrobotiikan SM-kisaan. Tänä vuonna tapahtuma pidetään Helsingin Kaapelitehtaalla 19.-21.5. Myös meidän koulusta osallistutaan tapahtumaan, maksaahan Innokas-verkosto todennäköisesti bussimatkatkin kisapaikalle. Hiihtoloman jälkeen alkaa kerho, jossa oppilaat valmistautuvat kisoihin.

Opettajien koulutuksessa oli hyvä tekemisen meininki ja ohjelmointisuoritukset olivat loistavia. Eiköhän jatkossa Oulun alue ala pikkuhiljaa löytymään palkintopallisijoilta Robocupissakin :)


Mr Edison och Ms Beebot besökte Kaustar daghem

Pe, 01/22/2016 - 17:28

Det var fart och fläng på daghemsbarnen då alla banor skulle testköras med Beebotarna. Den nya Edison mattan fungerade perfekt och barnen klarade av att själva köra in nya program som testades i daghemmets alla rum. Två tomma plastmuggar fungerade bra då barnen skulle styra Mr Edison med hjälp av handklappar.

Använd gärna stora plastdjur som mål då barnen kör på den stora Beebotkartan. Bestäm startpunk och kompisen placerar ett djur så Beeboten måste svänga minst en gång för att komma fram.

Klikkaa nähdäksesi kuvaesityksen.

Tänk att få ha ett så här roligt jobb och till och med få lite betalt för det!

Jens Lindholm

 

 


Robolukio-hankkeen ja Innokas-verkoston yhteistyö käynnistyy

Ma, 01/04/2016 - 19:42

Robolukion avainhenkilöt kävivät tapamaassa ennen joululomien alkua Innokas-verkoston johtajaa Tiina Korhosta Helsingin yliopistolla. Tapaamisessa sovittiin Innokas-verkoston ja Robolukion välisestä yhteistyöstä. Yhteistyö alkoi välittömästi, kun Robolukion lukiot liittyivät Innokas-verkostoon ja saivat Innokas-hankkeelta LEGO MINDSTORMS Education EV3 -setit joululoman ajaksi testattavaksi. Opettajilla on mahdollisuus testata laitteita ennen omien hankkimista ja pohtia LEGO-robottien soveltuvuutta lukio-opetukseen. 

Robotiikkaa ei ole aiemmin juurikaan ollut lukio-opetuksessa Suomessa ja siksi Robolukio tuntuu kiinnostavan monia yhteistyötahoja – myös Innokas-verkostoa. Yhteistyö jatkuu alkuvuonna tietoiskulla Innokas-verkostosta ja Innokas-kouluttajan pitämällä työpajalla, jossa pääsemme tutustumaan tarkemmin legojen rakenteluun ja erityisesti niiden käyttöön kouluissa. Tiina lupasi kertoa Innokas-verkostosta vielä tarkemmin ja kertoa mitä verkostossa on saavutettu tähän asti ja miten robotiikka ja ohjelmointi näkyvät yritysmaailmassa Suomessa ja ulkomailla. Innokas-verkostossa on tähän saakka ollut lähinnä peruskouluja ja esikouluja, mutta nyt Robolukion ja Innokas-hankkeen yhteistyön myötä verkoston toiminta laajenee myös lukioihin.
Lue lisää Robolukio-hankkeen toiminnasta osoitteesta http://robolukio.blogspot.fi/
 – Juhani Nousiainen, Lumon lukio, Vantaa

 


Haaste päiväkodeille, kouluille ja kirjastoille-arvonta ja voittajat

Ti, 12/08/2015 - 13:04

Kiitos kaikille Innokas 2015 syksyn haasteeseen vastanneille!

On hienoa huomata, että koodaus ja robotiikka ovat innostaneet opettajia, ohjaajia ja muita  nuorten parissa toimivia jakamaan kokemuksiaan ja innostustaan! Kaikkien haasteeseen osallistuneiden ja blogiin kirjoittaneiden kesken on arvottu tänään 8.12.2015 neljä palkintoa. Palkinnot on tarkoitettu blogin kirjoittaneen koululle, päiväkodille, kerholle ym. Kaksi ensimmäistä palkintopakettia sisältää 5 kpl Lego Mindstorms  EV3 robotiikkasettiä+ohjelmistolisenssin. Kaksi muuta palkintopakettia sisältää ohjelmoitavan Nallen sekä perehdytyksen Nallen ohjelmointiin.

Arpaonni suosi seuraavasti:

  1.  5 kpl Lego Mindstorms  EV3 robotiikkasettiä+ohjelmistolisenssi: Juhannuskylän koulu, Auli Siipola, Tampere.
  2. 5 kpl Lego Mindstorms  EV3 robotiikkasettiä+ohjelmistolisenssi: Särkiniemen koulu 4A, Kuopio.
  3. Ohjelmoitava Nalle sekä perehdytys Nallen ohjelmointiin: Kalevankankaan koulu 5A, Mikkeli.
  4. Ohjelmoitava Nalle sekä perehdytys Nallen ohjelmointiin: Saimaanharjun yhtenäiskoulu 3-4 lk, Sirkku Mattero, Taipalsaari.

ONNEA VOITTAJILLE!

Voittajia pyydetään ottamaan yhteyttä Tiina Korhoseen palkintojen toimittamisesta sopimisen vuoksi: tiina.korhonen(at)helsinki.fi. Voittajille ilmoitetaan voitosta myös henkilökohtaisesti.

Oikein hyvää ja innokasta jatkoa loppuvuodelle!

Innokas-terveisin,

Minna, Innokas-koordinaattori


Robofesteillä

Ti, 12/08/2015 - 12:21

Retkeilimme luokan kanssa EU:n laajuisen robottiviikon aloittaville Robofesteille Helsingin keskustaan Sanomataloon. Otimme kehotuksesta toimittajapareille koulun padit mukaan…

Lue lisää: https://oppiaikakaikki.wordpress.com/2015/11/23/robofesteilla/

Mikkelän koulu, Espoosta


Sivut