Skip directly to content

Koodiviikko ja Robottiviikko 2014

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Osallistu EU koodaus- ja robottiviikoille!

Euroopan Unioni järjestää Koodiviikon ja Robottiviikon syksyllä 2014. Viikkojen tavoitteena on edistää tietoisuutta koodauksesta ja robotisaatiosta ja niiden vaikutuksista yhteiskuntaan, ihmisiin ja liiketoimintaan. Erityisenä tavoitteena on kannustaa ja innostaa nuoria opiskelemaan ja työllistymään alalla.

Keskeinen osa Innokas-verkoston toimintaa on robotiikan ja ohjelmoinnin opetukseen ja oppimiseen liittyvä kehittämis-, tutkimus- ja koulutustyö. Koodaus ja robottien rakentelu ja ohjelmointi ohjaa oppilaita ajatteluntaitojen oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun, tiimityöhön ja innostaa luoviin suunnitteluprosesseihin sekä oppiainerajat ylittävään työskentelyyn. Koodauksen ja robotiikan avulla oppilaat oppivat ymmärtämään kaikkialla läsnä olevaa teknologiaa ja keksimään sen avulla uutta.

Innokas-verkosto järjestää koodi- ja robottiviikojen aikana opettajille ja opettajiksi opiskeleville suunnatun Kiinnostaako koodaus- ja robotiikka? -tapahtumakiertueen sekä haastaa päiväkodit ja koulut osallistumaan viikkoihin.

Tervetuloa mukaan innostumaan ja innovoimaan yhdessä!