Skip directly to content

Global Innokas nätverket

Målsättningen för Global Innokas nätverket är att utveckla den innovativa skolan samt att sprida kunskaperna internationellt. Verksamheten grundar sig på liknade principer som Innokas nätverket dvs. samarbete mellan de medverkande skolorna och olika nätverk samt en mångsidig användning av modern teknik.

Vi samarbetar internationellt med bl.a. Stanford universitet Fablab@shools verksamhet och Global Educational Community.

Mera om Innokas nätverkets internationella verksamhet hittas på Global Innokas bloggen.